• Cztery zielone linie

O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Ojrzeń o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

ogłoszenie o wyłożeniu - strona internetowa prognoza tekst planu

Komentowanie jest wyłączone.