• Cztery zielone linie

Nabór wniosków dotyczących dofinansowania prac związanych z usuwaniem azbestu

W terminie do 02.02.2018 r. odbędzie się nabór o dofinansowanie przedsięwzięć związanych z demontażem, zbieraniem, transportem oraz unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest na terenie gminy Ojrzeń.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami (zgłoszenie do starosty lub pozwolenie na budowę ewentualnie oświadczenie o zdjęciu pokrycia przed 2009 r. jeżeli pokrycie dachowe zostało zdjęte przed tym rokiem) należy składać w Urzędzie Gminy Ojrzeń (p. nr 7 , do 02 02.2018 (piątek))

Wszelkich informacji dotyczących zasad dofinansowania prac związanych z usuwaniem azbestu można uzyskać w tut. Urzędzie pokój nr 7 tel. 23 671 83 20 wew. 37.

Informacja dotycząca naboru

Wniosek wraz z  załącznikami

Komentowanie jest wyłączone.