• Cztery zielone linie

Ogłoszenie dla mieszkańców Gminy Ojrzeń zainteresowanych wymianą pieca

Szanowni Mieszkańcy zapraszamy na spotkanie dotyczące OZE

Mając na uwadze narastające problemy z jakością powietrza, Urząd Gminy Ojrzeń aktywnie prowadzi działania mające na celu poprawę stanu środowiska naturalnego. Jednym z możliwych rozwiązań jest wymiana źródeł ciepła na ekologiczne.

W marcu 2018 roku Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego ogłosił konkursu na dofinansowanie budowy indywidualnych instalacji OZE z Funduszy Europejskich w ramach Działania 4.3.1 „Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej”. Gmina może przystąpić do konkursu z wnioskiem o przyznanie dofinansowania na wymianę źródeł ciepła (piece) w użytkowanych budynkach prywatnych należących do Mieszkańców Gminy. Będzie możliwe uzyskanie dotacji w wysokości do 80 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Pozostałe koszty realizacji inwestycji pokrywają Mieszkańcy – użytkownicy instalacji.

Urząd Gminy planuje ubiegać się o przyznanie środków finansowych na realizacje projektu pn. „Modernizacja źródeł ciepła na terenie Gminy Ojrzeń”. W ramach projektu będzie możliwe wymiana starych emisyjnych piecy na:

  • kotły na biomasę
  • kotły na gaz (budynki po termomodernizacji)

Warunkiem ubiegania się o dofinasowanie jest zebranie wystarczającej liczby osób zainteresowanych przystąpieniem do projektu.

Zainteresowanych zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 18.04.2018 r. o godzinie 17:00 w Sali konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy.

W załączeniu Deklaracja

Komentowanie jest wyłączone.