• Cztery zielone linie

Ogłoszenie w sprawie suszy

 

OGŁOSZENIE W SPRAWIE SUSZY

 

Wójt Gminy Ojrzeń informuje rolników, że został ogłoszony

stan zagrożenia suszą rolniczą na terenie gminy Ojrzeń

dla kategorii gleby I (gleba bardzo podatna na suszę – gleby piaszczyste)

tylko dla następujących upraw:

zboża jare, rzepak i rzepik oraz krzewy owocowe.

W związku z powyższym wnioski o szacowanie strat można składać do Urzędu Gminy Ojrzeń w pokoju nr 7 lub nr 25

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 lipca 2019 r.

Wniosek winien zawierać m.in. informację na temat wszystkich upraw prowadzonych w gospodarstwie rolnym

zgodnie z wnioskiem o przyznanie płatności obszarowych przez ARiMR.

Do wniosku należy dołączyć kopię wniosku złożonego w ARiMR o przyznanie płatności bezpośrednich na 2019 r.

oraz kopie zgłoszenia do Systemu Identyfikacji Zwierząt lub kserokopie księgi stada bądź paszportu,

z podziałem na gatunki i grupy wiekowe.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Ojrzeń lub pod nr telefonu 23 671 83 20.

Załączniki do pobrania:

Wniosek o oszacowanie szkód

Oświadczenie RODO

Komentowanie jest wyłączone.