• Cztery zielone linie

Oznakowanie obszaru ochronnego gminy w odniesieniu do afrykańskiego pomory świń.

W związku z otrzymanym pismem z dnia 19.05.2018 r. od Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ciechanowie, Wójt Gminy Ojrzeń informuję, że weszła w życie Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2018/745 z dnia 16 maja 2018 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich. Na mocy w/w Decyzji gmina Sońsk oraz gmina Ojrzeń z terenu powiatu ciechanowskiego zostały włączone do obszaru ochronnego w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń.

W związku z powyższym granice terenu gminy Ojrzeń od strony obszarów wolnych  zostaną oznaczone tablicami informacyjnymi z napisem „Obszar Ochronny zagrożony wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń”.

Mapa ognisk i przypadków ASF w Polsce:  https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

Komentowanie jest wyłączone.