• Cztery zielone linie

USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

Wójt Gminy Ojrzeń informuje o naborze wniosków dotyczących udziału w programie:

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Ojrzeń”

Gmina Ojrzeń będzie wnioskowała o uzyskanie dofinansowania ww. przedsięwzięcia z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Program obejmuje:

odbiór odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag używanych w gospodarstwach rolnych.

Rolnicy zainteresowani usunięciem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej będą zobowiązani we własnym zakresie dostarczyć ww. odpady we wskazane miejsce przez Wójta Gminy Ojrzeń.

Warunkiem udziału w programie jest złożenie wniosku w Urzędzie Gminy Ojrzeń ul. Ciechanowska 27, pokój nr 7. Tel 23 671 83 20.

Wzór wniosku można pobrać w tut. Urzędzie oraz ze strony internetowej Gminy Ojrzeń .

Nabór wniosków będzie trwał  do 20  lipca 2021 r.

Złożenie niniejszego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem 100% dofinansowania. Wnioski będą realizowane w kolejności zgłoszenia do wyczerpania limitu środków w uzyskanej dotacji.

Informujemy, że złożenie wniosku nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą roszczeń. Dofinansowanie nastąpi w przypadku gdy Gmina Ojrzeń otrzyma dotację na zadanie z zakresu usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wniosek – Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Komentowanie jest wyłączone.