Zapytanie ofertowe na Zakup ogólnodostępnej altany w miejscowości Skarżynek wraz z infrastrukturą rekreacyjną.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA zamówienia publicznego pod nazwą: Zakup ogólnodostępnej altany w miejscowości Skarżynek wraz z infrastrukturą rekreacyjną. (znak: ZPU.271.1.2021)

Treść zapytania z wszystkimi załącznikami – kliknij aby pobrać

Załączniki w formie edytowalnej:

Formularz oferty – załącznik nr 2,

Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3,

Komentowanie jest wyłączone.