• Cztery zielone linie

Decyzja w sprawie zatwierdzenia taryfy dotyczącej zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Ojrzeń.

Urząd Gminy Ojrzeń, informuje o zatwierdzeniu taryfy dotyczącej zbiorowego zaopatrzenia w wodę  na terenie Gminy Ojrzeń. Stawka za m³ wody pozostała bez zmian i będzie obowiązywała przez okres 3 lat.

Decyzja

Komentowanie jest wyłączone.