Projekt edukacyjny pn. „Rozwój kompetencji i umiejętności kluczem do sukcesu”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

GMINA OJRZEŃ PRZYSTĄPIŁA DO REALIZACJI PROJEKTU

„Rozwój kompetencji i umiejętności kluczem do sukcesu”

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Oś Priorytetowa X. „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działanie 10.1 ”Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałanie 10.1.1 ”Edukacja ogólna”.

 

Projekt skierowany jest do uczniów szkół z terenu Gminy Ojrzeń.

 

Celem głównym Projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych (z zakresu TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych) i umiejętności uniwersalnych (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej), w tym rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym u uczniów uczęszczających do szkół położonych na terenie gminy wiejskiej Ojrzeń i wzrost kompetencji zawodowych u nauczycieli tych szkół.

 

 

 

Czas realizacji projektu od 01.09.2019 r. do 30.06.2021 r.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

 

Biuro Projektu: Urząd Gminy Ojrzeń, ul. Ciechanowska 27, 06-456 Ojrzeń pokój nr 1, tel.: 23-671-83-20, fax: 23-671-83-10

Informacje w ramach projektu:

Regulamin rekrutacji

Zamówienia publiczne w ramach projektu:

Zapytanie ofertowe na: Przeprowadzenie specjalistycznych zajęć edukacyjnych wraz z dostawą pomocy (materiałów) dydaktycznych dla uczestników projektu: „Rozwój kompetencji i umiejętności kluczem do sukcesu”, oraz szkoleń dla nauczycieli wraz z wyjaśnieniami
Przetarg nieograniczony na: „Dostawy sprzętu TIK i pomocy edukacyjnych w ramach projektu „Rozwój kompetencji i umiejętności kluczem do sukcesu”, wraz z modyfikacją treści SIWZ

 

Materiały edukacyjne dostępne na zasadzie wolnych licencji, wytworzone w trakcie projektu:

Scenariusz-zajęć-matematyki-Twierdzenie-Pitagorasa-i-jego-zastosowanie

Scenariusz-zajęć-matematyki-Z-procentami-za-pan-brat

scenariusz-zajęć-rozwijających-język-angielski

SCENARIUSZ-ZAJ-WYR-Z-INFORMATYKI

 

 

 

Komentowanie jest wyłączone.