Przetarg nieograniczony na: „Dostawy sprzętu TIK i pomocy edukacyjnych w ramach projektu „Rozwój kompetencji i umiejętności kluczem do sukcesu”

Powtórzone Zawiadomienie o wynikach postępowania

INFORMACJA O POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawy sprzętu TIK i pomocy edukacyjnych w ramach projektu „Rozwój kompetencji i umiejętności kluczem do sukcesu”

Zawiadomienie o wynikach postępowania

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawy sprzętu TIK i pomocy edukacyjnych w ramach projektu „Rozwój kompetencji i umiejętności kluczem do sukcesu”, Znak sprawy: ZPU.271.5.2019

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA w postępowaniu: Dostawy sprzętu TIK i pomocy edukacyjnych w ramach projektu „Rozwój kompetencji i umiejętności kluczem do sukcesu

Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu: Dostawy sprzętu TIK i pomocy edukacyjnych w ramach projektu „Rozwój kompetencji i umiejętności kluczem do sukcesu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami – wersja pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz załącznikami – wersja edytowalna

Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu Dostawy sprzętu TIK i pomocy edukacyjnych w ramach projektu „Rozwój kompetencji i umiejętności kluczem do sukcesu”

Komentowanie jest wyłączone.