• Cztery zielone linie

Zakończono drugi etap utylizacji azbestu na terenie Gminy Ojrzeń

W gminie Ojrzeń zakończono drugi etap zbierania eternitu, który zawiera rakotwórczy azbest. Zadania pn. „Demontaż, odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ojrzeń  w 2019 roku –  etap II” obejmowało utylizację ponad 113 ton azbestu z 50 gospodarstw z terenu Gminy Ojrzeń. Na to działanie Gmina otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 38.680 zł co stanowiło 100% kosztów kwalifikowanych całości zadania.

Przypominamy, że w pierwszym etapie zbiórki azbestu w 2019r. zutylizowaliśmy 98 ton eternitu, który został odebrany od 38 mieszkańców naszej gminy. Łącznie w roku 2019 z terenu Gminy Ojrzeń zostanie zutylizowane 211 ton azbestu z 88 nieruchomości z terenu gminy Ojrzeń.

Zachęcamy mieszkańców Gminy Ojrzeń o składanie wniosków o dofinansowanie do usunięcia wyrobów azbestowych ze swoich nieruchomości. Nabór wniosków na działania na 2020 rok przewidziany jest do końca stycznia 2020 roku. Dofinansowanie obejmuje pokrycie kosztów kwalifikowanych do każdej tony unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadów zawierających azbest. Dofinansowaniem nie są objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

 

Komentowanie jest wyłączone.