• Cztery zielone linie

Zwrot podatku akcyzowego 2018

Drodzy rolnicy, przypominamy o złożeniu wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w terminie od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.,

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018 r. wynosi: 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminie: do 30 kwietnia 2018 r. gotówką w kasie Urzędu Gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wniosek_o_zwrot_podatku_akcyzowego

Komentowanie jest wyłączone.