Archiwum Zamówień Publicznych 2017 r.

 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Ojrzeń w roku 2018
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na usługę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ojrzeń
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Utworzenie Dziennego Domu „Senior +”
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bronisławie na odcinku od km 0+700 do km 1+036,00, realizowana w ramach operacji: Wspieranie lokalnego rozwoju Gminy Ojrzeń poprzez rozbudowę dróg: Kraszewo – Skarżynek – Łebki Wielkie; w miejscowości Bronisławie i przebudowę ul. Przedszkolnej w miejscowości Ojrzeń – przetarg II
UWAGA! zmiana terminu składania ofert!!! Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa ulicy Przedszkolnej w miejscowości Ojrzeń, realizowana w ramach operacji: Wspieranie lokalnego rozwoju Gminy Ojrzeń poprzez rozbudowę dróg: Kraszewo – Skarżynek – Łebki Wielkie; w miejscowości Bronisławie i przebudowę ul. Przedszkolnej w miejscowości Ojrzeń, wraz z budową  sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ojrzeń (na odcinkach z32-z39-z42; z37-z37a) – etap III. – koszty kwalifikowane, realizowanej w ramach operacji: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń wraz z system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych
 Uwaga!, unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bronisławie na odcinku od km 0+700 do km 1+036,00, realizowana w ramach operacji: Wspieranie lokalnego rozwoju Gminy Ojrzeń poprzez rozbudowę dróg: Kraszewo – Skarżynek – Łebki Wielkie; w miejscowości Bronisławie i przebudowę ul. Przedszkolnej w miejscowości Ojrzeń

Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie Gmina Ojrzeń przewiduje przeprowadzić w 2017 roku

Komentowanie jest wyłączone.